bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Wyślij odczyt wodomierza

  W celu ułatwienia ewentualnej weryfikacji odczytu prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego lub e-mail

  Nazwisko i Imię zgłaszającego (wymagane)

  Adres nieruchomości (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Telefon kontaktowy

  Data odczytu

  Jeżeli wodomierz jest już odczytywany zdalnie w polu numeru wodomierza wpisz "ZDALNY", a w polu stanu wodomierza wpisz wartość "0"

  Wodomierz główny

  Nr fabryczny wodomierza

  Wskazanie (z dokł. do 1m3)

  Wodomierz dodatkowy

  Nr fabryczny wodomierza

  Wskazanie (z dokł. do 1m3)

  Wodomierz dodatkowy

  Nr fabryczny wodomierza

  Wskazanie (z dokł. do 1m3)

  Podaj wynik działania (ochrona antyspamowa)

  Wyrażam zgodę na użycie moich danych osobowych w ramach realizacji zlecenia "odczyt wodomierza" przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” , która będzie ich administratorem, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji zlecenia.

  Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

  Skip to content