bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Polecenie zapłaty

Z myślą o komforcie klientów uruchomiliśmy sposób regulowania płatności za świadczone usługi w formie polecenia zapłaty. Polecenie zapłaty to usługa bankowa dla rozliczeń bezgotówkowych, oparta na bezpiecznym systemie elektronicznej wymiany danych między bankami. Należności za dostarczoną wodę, odprowadzane ścieki lub inne usługi znajdujące się na fakturze, automatycznie pobierane są z rachunku bankowego klienta, zgodnie z terminem ich płatności, na podstawie deklaracji zgody złożonej przez klienta.

Jak uruchomić polecenie zapłaty?

Aby opłacać rachunki wystarczy wypełnić dwa egzemplarze druku „Zgody na obciążenie rachunku” znajdujące się w sekcji „Dokumenty” w zakładce „Klient”. Formularze winny być podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym przez klienta w jego banku.

Wypełnione dwa egzemplarze „Zgody na obciążenie rachunku” należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta PWK, bądź przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Biura Obsługi Klienta, telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 774 10 62 lub osobiście.

PDF Pobierz druk /plik w formacie .pdf/

Skip to content