bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Pomimo trwającej pandemii wodociągi legionowskie cały czas prowadzą prace inwestycyjne. Szczególny nacisk kładziemy na remonty i inwestycje sieci wodociągowych, co związane jest z panującą pandemią, oczywiście nie zaniedbując budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych.

W chwili obecnej PWK „Legionowo” kończy budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Jaśminowej (główny ciąg) do końca wyżej wymienionej drogi
w Legionowie. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynosi 180 m każda.

Aktualnie trwa budowa nowej sieci wodociągowej w ul. Królowej Jadwigi
na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Piłsudskiego w Legionowie o długości 624 m. Budowa sieci była planowana od dawna ze względu na znaczne wyeksploatowanie istniejących sieci w tym rejonie oraz konieczność zapewnienia bezpiecznych dostaw wody dla mieszkańców osiedla oraz szkół zlokalizowanych przy tej ulicy. Zakończenie robót budowlanych przewidujemy już na początku października.

Zakończona została także budowa sieci wodociągowej w ul. Gajowej na całej długości 298 m. W chwili obecnej trwają czynności związane z podłączaniem nieruchomości. Podobnie jest
w budową sieci kanalizacyjnej w ul. Ostrobramskiej i Parkowej o łącznej długości 59 m, wraz
z odcinkami sieci do granic nieruchomości.

Ruszyła budowa wodociągu w ul. Lisa Kuli na odcinku od ul. Parkowej do ul. Moniuszki,
o łącznej długości 186 m oraz wodociągu w ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Kopernika
do ul. Jagiellońskiej o długości 466 m.

W najbliższych dniach rozpocznie się również budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej
na odcinku od ul. Wierzbowej do istniejącej sieci wodociągowej o łącznej długości 530 m oraz
w ul. Piotra Skargi, na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Czarnieckiego o długości 146 m.

Będziemy również budować sieć kanalizacyjną w ul. Łowickiej o łącznej długości 53 m oraz
w ul. Chrobrego o długości 111 m.

Mieszkańcy po wybudowaniu sieci oraz po przeprowadzeniu niezbędnych odbiorów technicznych, będą informowani listownie o możliwości podłączenia swojej nieruchomości do wody miejskiej oraz kanalizacji sanitarnej.

Skip to content