bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

KOLEJNA INFORMATYZACJA W PWK – NOWA ERA

Od wielu lat legionowskie wodociągi stawiają na wysoką jakość informatyzacji i rozwój cyfryzacji, dostarczając co raz to nowych rozwiązań. Działania te podejmowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. ostatecznie ułatwiają pracę pracowników firmy oraz co najważniejsze podnoszą komfort obsługi Klientów.

Obecnie w przedsiębiorstwie wdrażany jest nowoczesny, innowacyjny System Informacji Geograficznej (GIS). Jest to platforma do gromadzenia, zarządzania oraz analizowania danych. System ten umożliwi w dalszym etapie tworzenie modeli hydraulicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przy użyciu danych pobieranych bezpośrednio z platformy GIS. Modelowane będą między innymi ciśnienia i przepływy wody w przewodach, a wyniki przedstawiane są bezpośrednio w platformie GIS. Model hydrauliczny pozwala na wykrycie niedrożnych przewodów, strat wody, odcinków sieci w których występuje zbyt małe ciśnienie, a po wprowadzaniu odpowiednich danych pomiarowych na sieci istnieje możliwość monitoringu jakości wody. Analizą może podlegać również rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, stan bakteriologiczny po wprowadzeniu czynników odkażających, jak również czas, jaki woda znajduje się w przewodach wodociągowych. Model ten pozwala na polepszenie jakości świadczonych usług. Identyfikacja nieprawidłowości w działaniu sieci przyczynia się do wzrostu oszczędności oraz optymalizuje procesy planowania inwestycji oraz remontów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Model hydrauliczny pozwoli również oszacować zdolność podłączenia nowych Mieszkańców do sieci określając odpowiednie ciśnienie wody w instalacji oraz realną zdolność odbioru ścieków.

Wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) będzie wsparciem Działu Eksploatacji PWK. Dzięki temu pracownicy wodociągów w terenie będą mieli dostęp do map cyfrowych, gdzie przebiega sieć. Ponadto będą wiedzieli jaki jest wiek instalacji, z jakiego materiału jest wykonana instalacja, czy w przeszłości występowały na danym odcinku awarie. W razie zaistnienia awarii, czy wycieku, system wskaże, które zasuwy należy zamknąć, aby zmniejszyć zasięg wyłączenia.

PWK „Legionowo” stawiając na wyższy poziom cyfryzacji i informatyzacji aktualnie modernizuje infrastrukturę informatyczną poprzez wymianę serwerów oraz macierzy cyfrowych.

Kolejnym cennym rozwiązaniem będzie dalsze ulepszanie zdalnego odczytu wodomierzy. Wielkim sukcesem PWK „Legionowo” okazał się wdrożony nowoczesny system odczytu wodomierzy „IZAR NET 2”, który usprawnił pozyskiwanie odczytów, zmniejszając koszty związane z przejazdem samochodu oraz przyspieszając wystawianie faktur. Pracownik za pomocą nowoczesnego tabletu oraz innowacyjnego systemu pobiera odczyty w znacznie szybszy i dokładniejszy sposób. Specjalny moduł radiowy zamontowany na wszystkich wodomierzach pozwala na zdalny odczyt z ostatniego dnia miesiąca, zawsze o tej samej godzinie. Dzięki jeszcze bardziej precyzyjnemu automatycznemu odczytowi unikamy takich sytuacji jak błędny stan licznika, czy pomyłka przy ręcznym wprowadzeniu danych. System rejestruje również wszelkie nieprawidłowości: przepływ wsteczny, wyciek wody oraz brak przyrostu wskazań.

Dodatkowo wdrożony został nowoczesny system wymiany wodomierzy, gdzie monter jest wyposażony w drukarkę termiczna, urządzenie rejestrujące wodomierz oraz tablet do zbierania podpisu elektronicznego. Dzięki temu usprawnia on proces wymiany, unikając błędu spisania numeru wodomierza ręcznie. Są to nowoczesne, komfortowe, a także w pełni bezpieczne rozwiązania.

PWK „Legionowo” wchodząc w nową erę informatyzacji i cyfryzacji  chce zapewnić wszystkim Mieszkańcom Legionowa nieprzerwane dostawy zdrowej oraz czystej wody, a wszystko to w komfortowych i bezpiecznych warunkach.

Skip to content