bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Legionowska kranówka

Kranówka w Polsce staje się coraz bardziej popularna i to nie tylko wśród mieszkańców Legionowa. Co stoi za tym fenomenem?

Picie nieprzegotowanej wody z kranu w większości europejskich krajów nie jest niczym nowym. W  Europie Zachodniej większa część społeczeństwa spożywa wodę bezpośrednio z kranu, świadomie rezygnując z zakupu wody butelkowanej. Również większość restauracji np. w Londynie, Rzymie, Los Angeles, Nowym Jorku, czy w Moskwie serwuje „kranówkę” swoim klientom.

W ostatnich latach Polacy przekonali się, że picie kranówki jest bezpieczne i zdrowe. Jeszcze dziesięć lat temu zaledwie co dziesiąty mieszkaniec naszego kraju deklarował regularne spożywanie wody z kranu, dzisiaj jest to znacznie większy odsetek.

W Legionowie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. od lat prowadzi liczne akcje informacyjne oraz edukacyjne przedstawiające niepodważalne korzyści ze spożywania wody z kranu, często dziwne dolegliwości np. w postaci bólu głowy wynikają z małej ilości spożywanej wody.

Jak powszechnie wiadomo legionowska kranówka spełnia normy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz normy zalecane przez Światową Organizację Zdrowia. Jednak nie wszyscy wiedzą, że woda kranowa jest czysta bakteriologicznie, tak więc jej gotowanie jest zupełnie niepotrzebne. Warto pamiętać, że wysoka temperatura powoduje wytrącanie magnezu i wapnia, cennych dla naszego zdrowia pierwiastków.  To samo tyczy się popularnych filtrów stosowanych w gospodarstwach domowych celem oczyszczania wody – takie rozwiązanie w naszym mieście nie jest konieczne.

Legionowska kranówka jest przez miejskie wodociągi kontrolowana w aż 26 punktach pomiarowych.  Badania mikrobiologiczne i fizyko – chemiczne wody odbywają się w oparciu o harmonogram ustalony z góry na każdy rok wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. Pobór próbek wody, dokonywany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, zgodnie z tym harmonogramem. Wyszczególnione są tam terminy oraz konkretne miejsca poboru próbek wody w całym mieście. Oprócz naszych Stacji Uzdatniania Wody oraz innych obiektów sieci wodociągowej, próbki pobierane są m.in. w przedszkolach, szkołach oraz innych obiektach użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwo wodociągowe zleca również badania wody zewnętrznemu laboratoriom, posiadającym Certyfikat Unii Europejskiej oraz akredytację i kwalifikacje do prowadzenia takich badań. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna również we własnym zakresie zgodnie z własnym harmonogramem pobiera próbki wody z naszej sieci. Dodatkowo każdego dnia legionowskie wodociągi wewnętrznie badają właściwości fizyko – chemiczne wody podawanej do sieci.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miejskie wodociągi od lat inwestują w infrastrukturę, która umożliwia w wielu miejscach na terenie miasta spożycie wody, bez konieczności kupowania tej butelkowanej. Poidełka z wodą dostępne są również w szkołach miejskich, a nawet w przedszkolach. Widząc jak spożycie wody z kranu wzrasta, jesteśmy pewni, że miłośników picia tej wody będzie stale przybywać.

Skip to content