bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Otwarcie garażu z częścią socjalną na terenie Punktu Zlewnego PWK „Legionowo”

8 września 2023 roku na terenie Punktu Zlewnego „Łajski” w Legionowie odbyło się uroczyste otwarcie garażu z częścią socjalną wybudowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. W uroczystości wzięli udział: Prezydent Miasta Legionowo – Roman Smogorzewski, Przewodniczący Rady Miasta Legionowo – Ryszard Brański oraz  Radni Miasta.

Prezes Zarządu PWK „Legionowo” – Grzegorz Gruczek przywitał licznie przybyłych zgromadzonych gości i pracowników legionowskich wodociągów.

Serce rośnie patrząc jak firma się rozwija, jak myśli i o bezpieczeństwie, w dostawach wody i odbiorze ścieków, ale jak też myśli o estetyce, komforcie i warunkach pracy (…) – powiedział Prezydent Miasta Roman Smogorzewski. Po przemówieniach władz Miasta nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, a następnie wszyscy zgromadzeni na uroczystości mieli możliwość obejrzenia inwestycji z bliska, tak z zewnątrz jak i wewnątrz obiektu.

PWK „Legionowo” Sp. z o.o. od wielu lat inwestuje we własną infrastrukturę, która umożliwia w każdych warunkach atmosferycznych użycie posiadanego sprzętu. Tabor i sprzęt PWK ze względu na charakter przedsiębiorstwa musi być utrzymywany zawsze w stanie pełnej gotowości. Aby zachować bezpieczeństwo sanitarne nastąpiła konieczność rozdzielenia sprzętu na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej oraz sprzętu do odbioru ścieków. Realizacja budowy pięciostanowiskowego  garażu  dla specjalistycznych samochodów związanych z obsługą sieci kanalizacyjnej stała się inwestycją priorytetową.

Na terenie Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” w Legionowie przy ul. Władysława
Sikorskiego 8 dobiegła końca budowa budynku garażowego dla samochodów WUKO, pojazdów asenizacyjnych oraz sprzętu ciężkiego. W budynku powstało również zaplecze socjalne dla pracowników PWK obsługujących cały Punkt Zlewny oraz dla kierowców floty specjalistycznej. Od frontu budynku powstał plac manewrowy z parkingiem. Prace rozpoczęto w drugiej połowie 2021 roku.

Budynek został wzniesiony w znacznej części siłami własnymi Spółki tzw. trybem gospodarczym i będzie służył do realizacji kluczowych zadań Miasta Legionowo związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Zespół garażowy to 5 oddzielonych od siebie ścianami murowanymi wielkich stanowisk postojowych. Wszystkie stanowiska garażowe przeznaczone na samochody do obsługi sieci kanalizacyjnej są ogrzewane, zabezpieczając w ten sposób sprzęt przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych w okresie zimowym. Miejsca garażowe przystosowane są również
do ładowania samochodów elektrycznych
. Wykonano specjalne stacje dokujące. Zaplecze socjalne jest dwukondygnacyjne. Na parterze w części socjalnej budynek wyposażany jest
w pokój biurowy, pokój śniadań, toaletę. Wydzielony został też węzeł cieplny z osobnym wejściem. Dodatkowo prąd dla budynku jest pozyskiwany ze zbudowanej wcześniej przez Spółkę farmy fotowoltaicznej, która również produkuje ciepło.

Na piętrze w części socjalnej znajduje się szatnia brudna, szatnia czysta oraz natryski. Ponadto mieści się tam mały aneks na sprzęt porządkowy. Powierzchnia całkowita budynku to 465 m2,
a kubatura 2300 m3. Cały teren, na którym wodociągi legionowskie ukończyły budowę garażu to teren Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” w Legionowie, na którym obecnie znajduje się wiata gospodarcza, parterowy pawilon socjalno – biurowy do obsługi punktu zlewnego. Obiekty te będą wkrótce wyburzone. Na terenie znajduje się ponadto przepompownia ścieków, komora zasuw na kolektorze tłocznym, stacja zlewcza dwustanowiskowa, sitopiaskownik, poletko osadowo – ociekowe.

Należy podkreślić, że od niedawna cały Punkt Zlewny zaopatrywany jest w energię elektryczną z farmy fotowoltaicznej wybudowanej przez PWK „Legionowo” na sąsiedniej działce, co w dobie wysokich podwyżek cen prądu oraz gazu było bardzo przemyślaną inwestycją. Wystarczy powiedzieć, że wielkość produkcji farmy zbilansowała zapotrzebowanie urządzeń Punktu Zlewnego i zlokalizowanej tam pompowni.

Skip to content