bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Budowa garażu z częścią socjalną
na terenie punktu zlewnego PWK „Legionowo”

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. od wielu lat stawia na rozwój inwestycyjny, który podnosi bezpieczeństwo i niezawodność świadczonych usług. Ponadto inwestuje we własną infrastrukturę, która umożliwia w każdych warunkach atmosferycznych użycie posiadanego sprzętu. Sprzęt PWK ze względu na charakter Przedsiębiorstwa musi być utrzymywany zawsze w stanie pełnej gotowości. Aby zachować bezpieczeństwo realizacja budowy  pięciostanowiskowego  garażu  dla samochodów specjalistycznych staje  się  priorytetowa.

Na terenie Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” w Legionowie przy ul. Władysława Sikorskiego 8 trwa obecnie budowa budynku garażowego dla samochodów WUKO, pojazdów asenizacyjnych oraz sprzętu ciężkiego. W budynku znajdzie się również zaplecze socjalne dla pracowników PWK „Legionowo” Sp. z o.o. obsługujących cały Punkt Zlewny oraz dla kierowców floty specjalistycznej. Od frontu budynku powstanie plac manewrowy z parkingiem.

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku i były prowadzone głównie systemem gospodarczym przez pracowników PWK. Wykonane zostały ściany budynku wymurowane z porotermu z rdzeniami żelbetowymi. Wykonano pokrycie dachu budynku oraz wstawiono drzwi garażowe i okna. Zespół garażowy przewidziany jest na 5 oddzielonych od siebie ścianami murowanymi wielkich stanowisk postojowych. Miejsca garażowe będą przystosowane również do ładowania samochodów elektrycznych, powstaną tam specjalne stacje dokujące.

Powstające zaplecze socjalne będzie dwu kondygnacyjne. Na parterze w części socjalnej budynku będzie mieścił się pokój biurowy, pokój śniadań, toaleta, wydzielony zostanie węzeł cieplny z osobnym wejściem. Dodatkowo ciepło i prąd dla budynku będą pozyskiwane ze zbudowanej wcześniej przez Spółkę farmy fotowoltaicznej. Na piętrze w części socjalnej powstanie szatnia brudna, szatnia czysta oraz natryski. Ponadto będzie się tam mieścił mały aneks na sprzęt porządkowy. Wysokość budynku nie będzie przekraczać 10 metrów. Powierzchnia całkowita budynku to 465 m2, a kubatura 2300 m3.

Cały teren na którym wodociągi legionowskie budują garaż to teren Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” w Legionowie na którym obecnie znajduje się wiata gospodarcza docelowo do wyburzenia, parterowy pawilon socjalno – biurowy do obsługi punktu zlewnego, który również będzie wyburzony. Na terenie znajduje się przepompownia ścieków, komora zasuw na kolektorze tłocznym, stacja zlewcza dwustanowiskowa, sitopiaskownik, poletko osadowo – ociekowe.

„Należy podkreślić, że od niedawna cały Punkt Zlewny zaopatrywany jest w energię elektryczną z farmy fotowoltaicznej wybudowanej przez PWK „Legionowo” na sąsiedniej działce, co w dobie wysokich podwyżek cen prądu oraz gazu było bardzo przemyślaną inwestycją. Wystarczy powiedzieć, że wielkość produkcji farmy zbilansowała zapotrzebowanie urządzeń Punktu Zlewnego i zlokalizowanej tam pompowni.” – mówi Grzegorz Gruczek Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Sp. z o.o.

Skip to content