bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Rok udanych inwestycji w PWK – sieci i przyłącza cz. I

Kończący się 2022 rok  w Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. obfitował w wiele inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji. Przez cały rok  przedsiębiorstwo wykonało 5,1 km nowych sieci wodociągowych oraz 5,6 km przyłączy do sieci wodociągowej. Dało to w sumie możliwość przyłączenia ponad 300 nowych użytkowników wodociągowych do domów oraz budynków wielorodzinnych, co skutkowało podłączeniem niemal 2 tysięcy mieszkańców naszego miasta, którzy już od tego roku mogą korzystać z miejskiej wody. W tej liczbie są zarówno domy jednorodzinne oraz bloki i budynki w zabudowie szeregowej.

Jednocześnie miniony rok obfitował również w inwestycje kanalizacyjne. Wybudowano ponad 700 metrów nowej sieci kanalizacyjnej oraz 3,6 km nowych przyłączy kanalizacyjnych. Ponad 250 gospodarstw domowych podłączono do miejskiego systemu kanalizacji, co skutkuje tym, że około 2 tysiące nowych Mieszkańców może korzystać z kanalizacji sanitarnej.

PWK „Legionowo” koncentrowało swoje działania również na remontach istniejących już sieci wodociągowych. Wymiana objęła 4,3 km sieci. Wymiana sieci wodociągowej została zrealizowana na terenie całego kompleksu Centrum Szkolenia Policji o łącznej długości 3,4 km oraz na osiedlu „Jagiellońska” / „Sobieskiego” w ciągu ulicy Cypriana Kamila Norwida o łącznej długości 800 m. Dzięki wymianie sieci wodociągowych Mieszkańcy naszego miasta mogą pić zdrową i czystą wodę. Wodociągi legionowskie zmodernizowały również sieć wodociągową na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Łajski” na odcinku od stacji do ul. Szarych Szeregów o łącznej długości 105 metrów.

Modernizacja sieci wykonana została techniką bezwykopową, czyli tak zwanym przewiertem sterowanym, który jest mało inwazyjny, gwarantuje bezpieczne i nieprzerwane dostawy wody. Nowa infrastruktura wodociągowa wykonana została z nowoczesnych certyfikowanych rur polietylenowych (PE) przeznaczonych do wody pitnej. Dodatkowo na nowo wymienionych sieciach wodociągowych zamontowano nowe urządzenia tj. zasuwy odcinające, które w przypadku awarii umożliwiają skuteczne zamknięcie i otwarcie, a przez to w przypadku działań naprawczych gwarantują dostawy wody do pozostałych bloków. Uciążliwości dla mieszkańców zostały więc ograniczone do minimum poprzez wymianę sieci. Ewentualne uciążliwości spowodowane działaniami eksploatacyjnymi na sieci zostały zminimalizowane poprzez prowadzone prace.

Skip to content