bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

FARMY FOTOWOLTAICZNE W PWK – cztery wielkie instalacje w trzy miesiące

Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski przy udziale Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. oraz firmy „Dorian” z Legionowa, w dniu 28 marca uroczyście oddał do użytku nowe cztery farmy fotowoltaiczne zlokalizowane na obiektach legionowskich wodociągów.

Z uwagi na dobro środowiska naturalnego oraz prowadzoną przez legionowską spółkę wodociągową politykę proekologiczną, jak również stale rosnące ceny źródeł energii prądu i gazu, PWK „Legionowo” rozpoczęło realizację aż czterech zadań dotyczących wykonania instalacji farm fotowoltaicznych na potrzeby zasilania wszystkich strategicznych obiektów wodociągowych naszego miasta.

Pierwsza realizacja dotycząca montażu paneli fotowoltaicznych zlokalizowana jest na terenie głównej siedziby PWK „Legionowo”. Na dachu obiektu garażo-wiaty zostały zamontowane 3 sekcje paneli fotowoltaicznych o łącznej ilości 130 sztuk, które są w stanie wyprodukować do 50 kWp energii elektrycznej. Instalacja pracuje na potrzeby głównej siedziby Spółki oraz budynków techniczno – biurowych przy ul. Kościuszki 16A. Prace przyłączeniowe zostały zakończone i uruchomiono instalację. Do chwili obecnej instalacja ta wyprodukowała już ponad 9 MW energii elektrycznej. Koszt inwestycji 146 000 zł netto.

Na zakupionej przez Spółkę nieruchomości gruntowej o powierzchni 1500 m2, zlokalizowanej w sąsiedztwie Stacji Uzdatniania Wody „Łajski” zrealizowano dwie inwestycje w podziale na dwa zadania. Pierwsze zadanie dotyczy instalacji o mocy do 50 kWp na potrzeby samej Stacji Uzdatniania Wody „Łajski”, drugie dotyczy instalacji o takiej samej mocy na potrzeby Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” oraz obecnie budowanego na tym terenie budynku garażowego dla floty samochodów asenizacyjnych Spółki. Prace przyłączeniowe zostały zakończone, a instalacja została uruchomiona. Rozpoczęto również na tym terenie prace związane z odpowiednim zabezpieczeniem farm fotowoltaicznych w postaci wykonania ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką od działki SUW „Łajski” oraz zostały zakupione kamery. Łączny koszt obu inwestycji wyniósł 480 000 zł netto.

Jednocześnie na Stacji Uzdatniania Wody „Piaski” zrealizowano instalację fotowoltaiczną, która zasila SUW „Piaski” i również jest w stanie wyprodukować do 50 kWp energii elektrycznej. W celu zabezpieczenia instalacji zlokalizowanych poza terenem siedziby Spółki również zlecono zainstalowanie dodatkowych kamer. Koszt tej inwestycji wyniósł 250 000 zł netto.

Prace związane z budową instalacji fotowoltaicznych PWK zakończyło przed 31 marca 2022 roku. Termin ten jest o tyle ważny, że PGE będzie musiało zawrzeć umowę z PWK „Legionowo” na korzystnych warunkach dla Przedsiębiorstwa, a co za tym idzie Mieszkańcy będą mogli korzystać z tego, że w przedsiębiorstwie produkowany będzie tani prąd elektryczny. Instalacje fotowoltaiczne na obiektach wodociągów, mają za zadanie ograniczenie podwyżek cen energii elektrycznej, aby ich koszty nie przedkładały się na ceny wody i odbioru ścieków. Dzięki tej proekologicznej inwestycji będziemy przynajmniej w części uniezależnieni od znaczących podwyżek cen dostawców energii elektrycznej.

Farmy na Stacji Uzdatniania Wody „Piaski” uroczyste otwarcie

Fot. Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, Jan Szczygielski JRP PWK „Legionowo”, Grzegorz Gruczek Prezes PWK „Legionowo”, Krzysztof Lisicki właściciel firmy „Dorian” wraz z Jackiem Waliszkiewiczem i Tomaszem Woźniakiem
Fot. Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, Jan Szczygielski JRP PWK „Legionowo”, Grzegorz Gruczek Prezes PWK „Legionowo”, Krzysztof Lisicki właściciel firmy „Dorian”
Skip to content