bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Jesienne i zimowe inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne

Jesień i zima to w dalszym ciągu wzmożony okres dla realizacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne w Legionowie szeregu inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Już od początku września mieszkańcy ulicy Grudzie od numeru 60A do 60C mogą podłączać się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej o łącznej długości 72 metrów. Na przełomie września i października powstała również nowa sieć wodociągowa na ulicy Jana Kossaka, na odcinku od ulicy Olszankowej do końca ulicy Jana Kossaka o łącznej długości 165 metrów.

W ramach trzy etapowego zadania zakończyła się budowa nowej sieci wodociągowych w ulicy Świerkowej, na odcinku od ulicy Akacjowej do Alei Róż, o długości 485 metrów – I zadanie, sieci wodociągowej w ulicy Miedzianej na odcinku od Alei Róż do końca ulicy Miedzianej, o łącznej długości 414 metrów – II zadanie, sieci kanalizacyjnej w ulicy Miedzianej na odcinku od końca sieci do posesji na wysokości od działki o numerze ewidencyjnym34 oraz 52, o łącznej długości 234 metry – III zadanie.

W listopadzie rozpoczęła się budowa nowej sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wąskiej o łącznej długości 85 metrów. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec roku.

W ramach innego trzy etapowego zadania już niebawem rozpocznie się budowa nowej sieci wodociągowych w ulicy Jasnej, Krótkiej, Franciszka Hynka oraz Górnej o łącznej długości 700 metrów – I zadanie, sieci wodociągowej w ulicy Franciszka Hynka (dokończenie w całości) oraz ulicy Grudzie, o łącznej długości 463 metrów – II zadanie, sieci kanalizacyjnej w ulicy Henryka Sienkiewicza na odcinku od numeru 32 do 34, o łącznej długości 69 metry – III zadanie. Zakończenie prac planowane jest na początku przyszłego roku.

Mieszkańcy po wybudowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz po przeprowadzeniu niezbędnych odbiorów technicznych, będą poinformowani listownie o możliwości podłączenia swojej nieruchomości do wody miejskiej oraz miejskiej kanalizacji sanitarnej.

W celu poprawy infrastruktury kanalizacyjnej na osiedlu „Kozłówka” przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej przebudowana oraz zmodernizowana zostanie przepompownia ścieków sanitarnych „Kozłówka P-8”. Zakończenie prac planowane jest w pierwszej połowie 2023 roku. Inwestycja ta jest o tyle ważna, że poprawi komfort odbioru ścieków na osiedlu „Kozłówka”.

Skip to content