bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

STUDNIE GŁĘBINOWE W LEGIONOWIE
TO NAJWIĘKSZY SKARB NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Bez wody nie ma życia. Bez wody jako społeczność nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. dziennie produkuje około 7 tysięcy m3 wody, a jej jakość jest stale monitorowana zarówno przez sanepid, certyfikowaną firmę, jak i same wodociągi. Źródłem wody, która jest dostarczana mieszkańcom są studnie głębinowe. 16 studni głębinowych pobiera wodę z głębokości około 50 metrów, a Studnia Oligoceńska „Rynek” z około 250 metrów. Dla zobrazowania jak głębokie są nasze studnie, to można je porównać do najwyższych budynków w Legionowie (bloki 11 piętrowe), które mają wysokość 35 metrów. Woda, która dostarczana jest mieszkańcom Legionowa przez sieć wodociągową pochodzi z ujęć wód podziemnych czwartorzędowych, a woda w Studni Oligoceńskiej „Rynek” pochodzi z ujęć wód podziemnych trzeciorzędowych.

Ciekawostką jest to, że w latach 80-tych wykonano cztery odwierty studni oligoceńskiej! Dwie studnie znajdują się na terenie Centrum Szkolenia Policji (jedna nie jest eksploatowana, druga pozostaje do dyspozycji wodociągów w razie awarii). Jeden odwiert jest udostępniony mieszkańcom jako zdrój uliczny w Rynku przy ul. Piłsudskiego, a odwiert przy ul. Kolejowej na III Parceli – nie jest obecnie eksploatowany.

Woda ze studni głębinowych trafia do naszych Stacji Uzdatniana Wody: „Jagiellońska”, „Piaski” oraz „Łajski”. Tam poddawana jest procesom napowietrzania, aby łatwiej można było wytrącić z niej nadmiar manganu oraz żelaza. Wszystko to odbywa się w zbiornikach ze specjalnym złożem piaskowym, a po uzdatnieniu woda jest kierowana do zbiorników wody czystej, które są „tymczasowymi magazynami”. W Legionowie mamy zbiorniki żelbetowe. Zbiorniki te wyłożone są od wewnątrz specjalną powłoką mineralną. Powłoka ta posiada atest Państwowego Zakładu Higieny do kontaktu z wodą pitną. Rola tych zbiorników w systemie dostarczania wody jest niezwykle ważna – nieprzypadkowo nazywane są one zbiornikami „wody czystej”. Zbiorniki te stanowią również dodatkowe zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców na wypadek awarii. Woda ze zbiorników wody czystej poprzez sieć wodociągową trafia do naszych domów.

W Legionowie mamy 10 zbiorników wody czystej, które gromadzą 5 milionów litrów czystej wody. Największe zbiorniki z wodą czystą znajdują się na SUW „Jagiellońska” – dwa o pojemności 1000 m3 oraz jeden 700 m3. Na Stacji Uzdatniania Wody „Łajski” znajdują się trzy zbiorniki po około 300 m3, zaś SUW „Piaski” wyposażony został w trzy zbiorniki po 100 m3 oraz czwarty zbiornik o objętości 300 m3.

– Cały ten precyzyjny i zarazem bardzo higieniczny proces pozyskiwania wody z podziemnych ujęć głębinowych i jej uzdatniania wody mijałby się z celem, gdybyśmy czystą wodę wlewali do zbiorników, które nie byłyby sterylne i czyste. Woda dostarczana dla Mieszkańców Legionowa byłaby więc tylko pozornie „uzdatniona”. Bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie zbiorników oraz prowadzenie stałego monitoringu. Wydaje się to wszystko bardzo oczywiste, ale nie wszędzie i w wielu wypadkach nie zawsze tak jest, oczywiście nie u nas. Raz na rok każdy zbiornik w Legionowie poddajemy szczegółowej rewizji. A raz na 5 lat jeśli jest to wymagane – poddawany jest specjalistycznym naprawom. Czuwamy nad każdym elementem systemu, nie możemy przeoczyć detali, gdyż mają one bezpośredni wpływ na jakość końcową wody, a w konsekwencji na zdrowie naszych mieszkańców. Pełne bezpieczeństwo dostaw wody to jeden z priorytetów działalności legionowskich wodociągów. Wodę w Legionowie możemy pić bezpośrednio z kranu. – mówi Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Grzegorz Gruczek.

Skip to content