bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Jesienne inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne

Jesień to w dalszym ciągu wzmożony okres dla realizacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne w Legionowie szeregu inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Już niebawem ruszy budowa sieci wodociągowej w ul. Niklowej na odcinku od ul Kolejowej do Alei Legionów o łącznej długości 431 m oraz przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Szarych Szeregów, Suwalnej i Grzybowej o łącznej długości 770 m. Następnie wybudowany zostanie ostatni brakujący odcinek sieci kanalizacyjnej w ul. Jagiellońskiej na odcinku ul. Barskiej do Ronda im. marszałka Józefa Piłsudskiego o łącznej długości 185 m.

Sieć kanalizacyjna zostanie wybudowana również w ul. Grudzie na odcinku od istniejącej sieci kanalizacyjnej na wysokości działki nr ew. 1/9 obręb 64 do wysokości działki nr ew. 15 obręb 64, o łącznej długości 188 m.

Mieszkańcy po wybudowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz po przeprowadzeniu niezbędnych odbiorów technicznych, będą poinformowani listownie o możliwości podłączenia swojej nieruchomości do wody miejskiej oraz miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Skip to content