bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

MASZ WŁASNE UJĘCIE WODY? UWAŻAJ NA NIESZCZELNE SZAMBO SĄSIADA!!!

Główny Urząd Statystyczny podaje, że ogół mieszkańców Polski korzystających z sieci kanalizacyjnej plasuje się niezmiennie od kilku lat na poziomie około 70%.

Dla porównania w Legionowie, jak podaje Przedsiębiorstwo  Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. ilość mieszkańców mających dostęp do kanalizacji miejskiej wynosi aż 98%. Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej to około 48 850 osób. Niemalże każdy mieszkaniec naszego miasta ma możliwość odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej. W przypadku braku sieci kanalizacyjnej mieszkańcy muszą korzystać z przydomowych szamb, które wpływają destrukcyjnie na środowisko, na nasze zdrowie i są po prostu nieekologiczne. Często przydomowe szamba są niestety nieszczelne (co jest nielegalną praktyką). Wprowadzanie ścieków do gruntu powoduje zanieczyszczenia bakteriologiczne i chemiczne wody, którą pijemy gdy korzystamy z własnych ujęć tj. studni własnych zlokalizowanych na działkach. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym i nielegalnym procederem bo większość bakterii chorobotwórczych, które wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód podziemnych, stwarza  poważne  zagrożenie  dla zdrowia i życia.

Ścieki z nieszczelnego szamba są w stanie pokonać znaczne odległości i skażają teren znajdujący się daleko od miejsca wypływu zanieczyszczeń. Przykładowo w żwirze w ciągu 3 miesięcy ściek może przepłynąć około 4 km np. do pobliskich zbiorników wodnych powodując ich zakwitanie. Zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach. Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom. Pozbawiamy w ten sposób nasze dzieci oraz przyszłe pokolenia czystej i zdrowej wody, tak niezbędnej do życia.

W ostatnim czasie Przedsiębiorstwo  Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. wprowadziło promocję przyłączeniową do kanalizacji miejskiej dla wybranych nieruchomości, które spełniają określone przez Spółkę warunki.

W celu podłączenia się do kanalizacji PWK „Legionowo” Sp. z o.o. zachęca do kontaktu: telefonicznego nr infolinii (22) 774-98-82 wew. 42; listownie na adres PWK ”Legionowo” Sp. z o.o., 05-120 Legionowo, ul. Kościuszki 16A, poprzez pocztę elektroniczną e-mail: bok@pwklegionowo.com, lub korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK).

Skip to content