bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

„NIECH SIĘ MURY PNĄ DO GÓRY” –
wielostanowiskowy garaż PWK rośnie w oczach

Na terenie Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” w Legionowie przy ul. Władysława Sikorskiego 8 trwa budowa budynku garażowego dla samochodów WUKO, pojazdów asenizacyjnych  oraz sprzętu ciężkiego. W budynku znajdzie się również  zaplecze socjalne dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. obsługujących Punkt Zlewny. Od frontu budynku powstanie plac manewrowy z parkingiem dla pracowników. Od południa i południowego zachodu budynek będzie graniczył z terenami urządzeń infrastruktury ciepłowniczej, a od północnego zachodu z zakładem Eko-Max.

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku i były prowadzone systemem gospodarczym przez pracowników PWK. Najpierw rozpoczęto od wykonania wykopu. Teren pod fundamenty budynku okazał się bardzo trudny. Stwierdzono składowisko gruzu oraz stare wysypisko śmieci !!! To wszystko trzeba było usunąć. Wymagało to wywozu około 100 wywrotek zanieczyszczeń. Po czym nawieziono około 50 wywrotek nowego gruntu i dokonano jego zagęszczenia. Na tak przygotowanym terenie wykonano fundamenty żelbetowe i żelbetowe ściany fundamentowe budynku. Wszelkie przejścia, dylatacje i łączenia zabezpieczono specjalistyczną izolacją wodoszczelną. Wykonano również  żelbetowy kanał rewizyjny dla samochodów.

W ciągu ostatnich dni w trybie ekspresowym, w myśl powiedzenia „niech się mury pną do góry”, wykonywane są ściany budynku. Są one murowane z porotermu z rdzeniami żelbetowymi. Część socjalna budynku została już wymurowana jak widzimy na załączonych zdjęciach. O postępie dalszych prac będziemy Państwa informować.

Budowa garażu wraz zapleczem socjalnym służyć będzie do garażowania samochodów asenizacyjnych WUKO oraz innego specjalistycznego sprzętu pracującego na terenie objętym działalnością PWK „Legionowo”. Zespół garażowy przewidziany jest na 5 oddzielonych od siebie ścianami murowanymi stanowisk postojowych. Miejsca garażowe będą przystosowane również do ładowania samochodów elektrycznych, powstaną tam specjalne stacje dokujące. Powstające zaplecze socjalne będzie dwu kondygnacyjne.

Na parterze w części socjalnej budynku będzie mieścił się pokój biurowy, pokój śniadaniowy, toaleta, wydzielony zostanie węzeł cieplny z osobnym wejściem. Dodatkowo ciepło i prąd dla budynku będą pozyskiwane ze zbudowanej przez Spółkę farmy fotowoltaicznej. Na piętrze w części socjalnej powstanie szatnia brudna, szatnia czysta oraz natryski. Ponadto będzie się tam mieścił mały aneks na sprzęt porządkowy. Wysokość budynku nie będzie przekraczać 10 metrów. Powierzchnia całkowita budynku to 465 m2, a kubatura 2300 m3.

Należy wspomnieć, że cały teren na którym wodociągi legionowskie budują garaż to teren Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” na którym obecnie znajduje się wiata gospodarcza docelowo do wyburzenia, parterowy pawilon socjalno – biurowy do obsługi punktu zlewnego, który również będzie wyburzony, przepompownia ścieków, komora zasuw na kolektorze tłocznym, stacja zlewcza dwustanowiskowa, sitopiaskownik, poletko osadowo – ociekowe. Od niedawna Punkt Zlewny zaopatrywany jest w energię elektryczną z farmy fotowoltaicznej wybudowanej przez PWK „Legionowo” na sąsiedniej działce.

Skip to content