bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

PWK dla środowiska – Piknik Ekologiczny

Jak powszechnie wiadomo bez wody nie ma życia – bez niej życie nie ma szans nie tylko, aby się rozwinąć, ale też by trwać.  Niemal 75 proc. powierzchni ziemi pokrywa woda. Bez wody nie ma życia na ziemi. Woda jest również podstawowym składnikiem wszystkich organizmów żywych, ludzi, zwierząt, czy roślin.

Od kilku lat z niepokojem obserwujemy pogłębiającą się zmianę klimatu. Zgodnie z prognozami sytuacji hydrologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych Państwowej Służby Hydrologicznej w nadchodzących miesiącach i latach prognozuje się występowanie niskiego stanu wody w znacznych obszarach kraju, co już jest widoczne. Z roku na rok poziom rzek jest coraz niższy, czego konsekwencją są wysychające przydomowe studnie, w których jakość wody również ciągle się pogarsza. Mieszkańcy mogą zostać narażeni na utratę wody w swoich domach jednorodzinnych.

Wodociągi Legionowskie prowadzą oraz wspierają wszelkie działania proekologiczne, stawiając środowisko na pierwszym miejscu. 23 kwietnia bieżącego roku odbył się w Legionowie „Piknik Ekologiczny” przy aktywnym udziale Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o. o. Podczas pikniku, który odbył się na „Targowisku Mój Rynek” mieszkańcy mieli okazję otrzymać sadzonki drzew oraz kwiatów w zamian za nakrętki plastikowe lub zużyte baterie. Prowadzone były również konkursy i warsztaty ekologiczne. Można się było również dowiedzieć jak prawidłowo segregować śmieci. Na stoisku PWK „Legionowo” można było otrzymać różne upominki oraz dowiedzieć się co legionowskie wodociągi robią dla ochrony środowiska. Wszyscy możemy coś zrobić, aby ograniczać postępujące zmiany klimatu, kształtując jednocześnie świadomość mieszkańców jak cennym darem jest nasza ziemia i woda.

Skip to content