bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Remont zbiornika wód deszczowych na SUW „Łajski”

Mając na uwadze konieczność zabezpieczeń odbioru wód deszczowych z terenów przemysłowych Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. przeprowadziło remont zbiornika wód deszczowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Łajski” przy ul. Sikorskiego w Legionowie. Zbiornik ten został wybudowany jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku w celu odprowadzania wód opadowych z terenów przemysłowych w tej części miasta. Między innymi funkcjonowała tutaj też słynna Fabryka Domów produkująca elementy z tzw. wielkiej płyty, dzięki której miasto Legionowo nabrało dzisiejszego miejskiego charakteru. Większość obszaru fabryki, jak i innych Przedsiębiorstw produkcyjnych w tym rejonie ze względu na swój charakter przemysłowy miało utwardzone tereny co wymagało wybudowania ważnego obiektu hydrotechnicznego, jakim był zbiornik wód deszczowych. Obecnie wody deszczowe odprowadzane do zbiornika pochodzą nie tylko z obszaru przemysłowego Mazowieckiego Kombinatu Budowlanego Legionowo, ale również z terenu innych zakładów tego terenu. Powierzchnia całkowita zbiornika otwartego wynosi około 3000 m2 i może pomieścić około 6000 m3 wód deszczowych.

Z biegiem lat obiekt uległ silnej degradacji, a także znacznemu zapiaszczeniu do tego stopnia, że był praktycznie zasypany osadami z piasku. Najpierw przedsiębiorstwo oczyściło zbiornik z zalegającego tam piasku. Następnie wzmocniono elementy żelbetowe i skarpy. Należy wspomnieć, że  pierwotnie wody opadowe zgodnie z koncepcją miały być odprowadzane do Kanału Bródnowskiego za pomocą przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej przy Zbiorniku Retencyjnym. Koncepcji tej nie zrealizowano, a przedsiębiorstwo poddało zbiornik renowacji: „W ostatnich latach skarpy zaczęły się osuwać co groziło uszkodzeniem zbiornika, który mógł być niezdolny do odbierania okolicznych wód deszczowych. PWK „Legionowo” podjęło decyzję o pilnej naprawie w trybie awaryjnym zbiornika retencyjnego. Naprawa polegała na rozbiórce istniejącego koryta będącego jednocześnie murem oporowym skarpy. Przystąpiono do wykonania nowej konstrukcji żelbetowej koryta, którego przekrój poprzeczny znajduje się poniżej tekstu. Skarpy zostały również zabezpieczone przed osuwaniem i wyłożone kamieniem z odzysku. Wszystkie prace były prowadzone pod stałym nadzorem, w oparciu o projekt. Cieszę się, że cała infrastruktura wodociągowa, jak również kanalizacyjna w naszym mieście jest utrzymywana na wysokim poziome, tak w trakcie prowadzenia inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych jak i podczas przeprowadzania prac remontowo – modernizacyjnych pozostałych innych ważnych strategicznie dla miasta obiektów infrastrukturalnych.” – mówi Grzegorz Gruczek Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo  – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.

Skip to content