bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Rok udanych inwestycji w PWK

Kończący się 2023 rok w Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. obfitował w wiele inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji. Przez cały rok przedsiębiorstwo wykonało łącznie 2665 metrów nowych sieci wodociągowych:
(ul. Jasnej, ul. Krótkiej i ul. Górnej o długości 700 metrów; ul. S. Hynka, ul. Grudzie o długości 500 metrów; ul. Gdańskiej
na odcinkuod ul. Lubeckiego do ul. Wrzesińskiej o długości 270 metrów; ul. Gen. Roi na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Strużańskiej i w ul. Strużańskiej naodcinku od ul. Gen. Roi do ul. Wita Stwosza wraz z dwoma przejściami pod Wodociągiem Północnym i połączeniem z wodociągiem w ul. Spacerowej o długości 500 metrów; ul. Parkowej na odcinku od ul. Kordeckiego do ul. Jagiellońskiej o długości 220 metrów; ul. Morwowej na odcinku od ul. Topolowej do końca ulicy o długości 270 metrów; ul. Sielankowej na odcinku od ul. Daliowej do ul. Bałtyckiej o długości 115 metrów; ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na odcinku ul. Jana Pawła I do końca ulicy o długości 90 metrów). Na stan obecny ponad 1700 nowych nieruchomości w naszym mieście może podłączyć się do sieci wodociągowej. W tej liczbie są położne domy jednorodzinne.

Budowa nowych sieci wodociągowych w naszym mieście wykonana została techniką bezwykopową, czyli tak zwanym przewiertem sterowanym, który jest mało inwazyjny, gwarantuje bezpieczne i nieprzerwane dostawy wody. Nowa infrastruktura wodociągowa wykonana została z nowoczesnych certyfikowanych rur polietylenowych (PE) przeznaczonych do wody pitnej. Dodatkowo na nowo budowanych sieciach wodociągowych zamontowano nowe urządzenia tj. zasuwy odcinające, które w przypadku awarii umożliwiają skuteczne zamknięcie i otwarcie, a przez to w przypadku działań naprawczych gwarantują dostawy wody.

Jednocześnie w minionym roku PWK wykonało również inwestycje kanalizacyjne. Wybudowano 646 metrów nowej sieci kanalizacyjnej: (ul. Sienkiewicza o długości 68,5 metrów; ul. Kordeckiego na odcinku od końcówki sieci do ul. Parkowej i w ul. Parkowej na odcinku od ul. Kordeckiego do ul. Jagiellońskiej o długości 200 metrów; ul. Gen. Roi na odcinku od ul. Słonecznej do wysokości nieruchomości nr ewidencyjny 41/2 o długości 220 metrów; ul. Paderewskiego na odcinku od istniejącej sieci kanalizacyjnej do wysokości nieruchomości ul Paderewskiego 1E o długości 52 metry; ul. Kwiatowej na docinku od nieruchomości nr ewidencyjny 98 obręb 51 do nieruchomości nr ewidencyjny 95/2 obręb 51 o długości 105 metrów). Obecnie ponad 600 nowych gospodarstw domowych może podłączyć się do kanalizacji sanitarnej.

Wodociągi legionowskie kończą awaryjną naprawę przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 350 o długości 600 metrów. Prace prowadzone są w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego, od ulicy Jagiellońskiej, aż do ulicy Kolejowej. PWK uzyskało zgodę od PKP PLK na przejście pod torami kolejowymi. Awaryjna wymiana stanowi 25% całego przewodu tłocznego, którego długość wynosi 2400 metrów. Naprawa ta jest prowadzona nowoczesną bezwykopową techniką tzw. Krakingu statycznego. Technika ta polega na rozciągnięciu starego przewodu i w jego miejsce wprowadzamy nową rurę kanalizacyjną.

PWK „Legionowo” obecnie koncentruje swoje działania na budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do domów prywatnych. Jak już wcześniej informowaliśmy w ostatnim czasie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. wprowadziło bardzo korzystną promocję przyłączeniową do wodociągu oraz kanalizacji miejskiej dla wybranych nieruchomości, które spełniają określone przez Spółkę warunki.

Skip to content