bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Rok udanych inwestycji w PWK – GARAŻ WIELOSTANOWISKOWY DLA SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH

Ubiegły rok w Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. obfitował w wiele zrealizowanych projektów inwestycyjnych nie tylko z zakresu samych wodociągów i kanalizacji. Spółka od wielu lat inwestuje we własną infrastrukturę, która umożliwia w każdych warunkach atmosferycznych użycie posiadanego sprzętu. Sprzęt PWK ze względu na charakter Przedsiębiorstwa musi być utrzymywany zawsze w stanie pełnej gotowości. Aby zachować bezpieczeństwo realizacja budowy  pięciostanowiskowego  garażu  dla samochodów specjalistycznych była dla wodociągów  priorytetowa.

Na terenie Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” w Legionowie przy ul. Władysława Sikorskiego 8 we wrześniu 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku garażowego dla samochodów WUKO, pojazdów asenizacyjnych oraz sprzętu ciężkiego. W budynku znajduje się również zaplecze socjalne dla pracowników PWK obsługujących cały Punkt Zlewny oraz dla kierowców floty specjalistycznej. Od frontu budynku powstał plac manewrowy z parkingiem. Prace rozpoczęto w drugiej połowie 2021 roku.

Prace budowlane prowadzone były głównie systemem gospodarczym przez pracowników PWK. Zespół garażowy to 5 oddzielonych od siebie ścianami murowanymi wielkich stanowisk postojowych. Miejsca garażowe są przystosowane są dodatkowo do ładowania samochodów elektrycznych, powstały tam w tym celu specjalne stacje dokujące.

Zaplecze socjalne jest dwu kondygnacyjne. Na parterze w części socjalnej budynek wyposażany jest w pokój biurowy, pokój śniadań, toaletę. Wydzielony został też węzeł cieplny z osobnym wejściem. Dodatkowo prąd dla budynku jest pozyskiwany ze zbudowanej wcześniej przez Spółkę farmy fotowoltaicznej. Można również produkować ciepło z prądu z farmy fotowoltaicznej.

„Należy podkreślić, że od niedawna cały Punkt Zlewny zaopatrywany jest w energię elektryczną z farmy fotowoltaicznej wybudowanej przez PWK „Legionowo” na sąsiedniej działce, co w dobie wysokich podwyżek cen prądu oraz gazu było bardzo przemyślaną inwestycją. Wystarczy powiedzieć, że wielkość produkcji farmy zbilansowała zapotrzebowanie urządzeń Punktu Zlewnego i zlokalizowanej tam pompowni.” – mówi Grzegorz Gruczek Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Sp. z o.o.

Skip to content