bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Wymiana włazów kanalizacyjnych w ul. Piłsudskiego

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Legionowa poruszających się pojazdami w ulicy Piłsudskiego, Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.  podjęło się realizacji wymiany oraz regulacji wysokościowej włazów kanalizacyjnych w tym newralgicznym rejonie naszego miasta. Prace wykonywane są w sposób profesjonalny, według najnowszych standardów europejskich. Wymiana włazów jest prowadzona w taki sposób, aby nie zamykać całego ciągu ulicy. Technika jest prowadzona przy użyciu najwyższej jakości materiałów.

Przystępując do wymiany włazów kanalizacyjnych wycinany jest najpierw ten stary, często uszkodzony i zapadnięty przez poruszające się pojazdy właz. Wokół studni wycinany jest stary asfalt, a następnie zdejmowany jest stary właz. Po oczyszczeniu gruntu wokół studni i przygotowaniu podbudowy z nowych pierścieni odciążających pod nowy właz, posadowiony jest kołnierz sprężysty antywstrząsowy, który następnie zalewany jest od zewnątrz zaprawą szybkowiążącą wodo i mrozoodporną. Jest to zaprawa modyfikowana na bazie nowoczesnych cementów szybkowiążących z tworzywem sztucznym. Po regulacji wysokościowej z zachowaniem odpowiedniej dylatacji, zgodnie z niweletą drogi odtwarzana jest nawierzchnia asfaltowa składająca się z dwóch warstw. Wykorzystywany asfalt składa się z najwyższej jakości masy bitumicznej, odpornej na bardzo duże naciski związane z dużym ruchem ulicznym. Po ubiciu i wyregulowania asfaltu montowany jest nowy certyfikowany właz teleskopowy o średnicy 600 milimetrów, który przy pomocy zamontowanego wcześniej kołnierza, przenosi obciążenia, odkształcenia oraz przesunięcia spowodowane drganiami i wstrząsami przejeżdżających pojazdów.

Ta nowoczesna i innowacyjna technika w dużym stopniu eliminuje dotychczasowe problemy zapadnia się włazów kanalizacyjnych oraz asfaltu wokół studni. Przypominamy, że w ostatnich latach PWK „Legionowo” Sp. z o. o. wymieniło 15 sztuk włazów na kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej oraz 45 sztuk w ciągu ulicy Alei Legionów w okolicach cmentarza, w ulicy Józefa Mireckiego, w ulicy Jana III Sobieskiego oraz w ulicy Parkowej. Dwa włazy wymieniono również na legionowskim awaryjnym przewodzie tłocznym w ulicy Parkowej w Jabłonnie. W kolejnych miesiącach PWK wymieniło kolejne 23 sztuki włazów kanalizacyjnych w ulicy Jagiellońskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Parkowej.

Z inicjatywy Urzędu Miasta i PWK „Legionowo” Sp. z o. o. obecnie kończy wymianę 20 sztuk włazów w ul. Piłsudskiego począwszy od ul. Kościuszki (od Centrum Komunikacyjnego) do ul. Batorego. W drugim etapie PWK „Legionowo” zamierza wymienić 15 sztuk włazów od ul. Batorego do ul. Mrugacza w okolicy Urzędu Miasta Legionowo.

Skip to content