bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Mieszkańcy skorzystają –  GIS w PWK „Legionowo”

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. stawia na rozwój cyfryzacji i wysoką jakość informatyzacji, dostarczając nowoczesnych rozwiązań dla dobra Mieszkańców. Działania podejmowane przez Wodociągi Legionowskie ułatwiają też pracę pracowników PWK oraz co najważniejsze podnoszą komfort obsługi Klientów w zakresie szybkiej reakcji pracowników firmy na występujące na sieci zdarzenia w tym awarie.

W przedsiębiorstwie wdrażany jest nowoczesny System Informacji Geograficznej (GIS). Jest to platforma do gromadzenia, zarządzania oraz analizowania danych. System ten umożliwi w dalszym etapie tworzenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej, a także kanalizacyjnego przy użyciu danych pobieranych bezpośrednio z platformy GIS. Modelowane będą między innymi ciśnienia i przepływy wody w przewodach, a wyniki przedstawiane są bezpośrednio w platformie GIS. Model hydrauliczny pozwala na wykrycie niedrożnych przewodów, strat wody, odcinków sieci w których występuje zbyt małe ciśnienie, a po wprowadzaniu odpowiednich danych pomiarowych istnieje możliwość monitoringu jakości wody. Analizie mogą podlegać też rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, stan bakteriologiczny po wprowadzeniu czynników odkażających, jak również czas, jaki woda znajduje się w przewodach wodociągowych. Model ten pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa pracy układu i wpływa na polepszenie jakości świadczonych usług. Identyfikacja nieprawidłowości w działaniu sieci przyczynia się do wzrostu oszczędności oraz optymalizuje procesy planowania inwestycji oraz remontów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Model hydrauliczny pozwala również oszacować zdolność podłączenia nowych Mieszkańców do sieci określając odpowiednie ciśnienie wody w instalacji i realną zdolność odbioru ścieków.

Wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) będzie wsparciem dla Działu Eksploatacji PWK. Dzięki temu pracownicy wodociągów w terenie będą mieli dostęp do map cyfrowych sieci. Ponadto będą wiedzieli jaki jest wiek instalacji, z jakiego materiału jest wykonana i czy w przeszłości występowały na danym odcinku awarie. W razie zaistnienia awarii lub wycieku, system wskaże, które zasuwy należy zamknąć, aby zmniejszyć zasięg wyłączenia.

Wodociągi miejskie stawiając na wyższy poziom cyfryzacji i informatyzacji zmodernizowały ostatnio infrastrukturę informatyczną poprzez wymianę serwerów i macierzy cyfrowych. Kolejnym rozwiązaniem jest dalsze ulepszanie zdalnego odczytu wodomierzy. Wielkim sukcesem PWK „Legionowo” okazał się wdrożony nowoczesny system odczytu wodomierzy „IZAR NET 2”, który usprawnił pozyskiwanie odczytów, zmniejszając koszty i przyspieszając wystawianie faktur. Pracownik za pomocą nowoczesnego tabletu oraz innowacyjnego systemu pobiera odczyty w znacznie szybszy i dokładniejszy sposób. Specjalny moduł radiowy zamontowany na wszystkich wodomierzach pozwala na zdalny odczyt z ostatniego dnia miesiąca, zawsze o tej samej godzinie. Dzięki jeszcze bardziej precyzyjnemu automatycznemu odczytowi unikamy takich sytuacji jak błędny stan licznika, czy pomyłka przy ręcznym wprowadzeniu danych. System rejestruje również wszelkie nieprawidłowości: przepływ wsteczny, wyciek wody albo brak przyrostu wskazań.

Ponadto wdrożono nowoczesny system wymiany wodomierzy, gdzie monter jest wyposażony w drukarkę termiczną, urządzenie rejestrujące wodomierz oraz tablet do zbierania podpisu elektronicznego. Usprawnia to proces wymiany, unikając błędu spisania numeru wodomierza ręcznie. Są to nowoczesne, komfortowe, a także w pełni bezpieczne rozwiązania.

Wchodząc w nową erę informatyzacji i cyfryzacji, PWK chce zapewnić wszystkim mieszkańcom Legionowa nieprzerwane dostawy zdrowej oraz czystej wody, a wszystko to w komfortowych i bezpiecznych warunkach” – mówi Grzegorz Gruczek, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o. o.

Skip to content