bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

A czy Ty podłączyłeś się do kanalizacji miejskiej

kanalizacja

W Legionowie jak podaje Przedsiębiorstwo  Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. ilość mieszkańców mających dostęp do kanalizacji miejskiej wynosi już około 98%. Liczba mieszkańców Legionowa korzystających z kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 50 040 mieszkańców. Dla porównania ogół ludności w całej Polsce korzystających z miejskiej lub gminnej sieci kanalizacyjnej plasuje się niezmiennie na poziomie około 70 %.

W ramach prowadzonej proekologicznej polityki Unii Europejskiej oraz aby podtrzymać dotacje unijne na dalszą rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej w gminach, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej do 2027 roku, istnieje konieczność osiągnięcia wymaganego poziomu podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej i nie może być mniejszy niż 98% całej aglomeracji. Aglomeracja warszawska do której należy nasze miasto obejmuje stolicę oraz gminy, które odprowadzają ścieki do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie. Jak wiemy niektóre inne gminy należące do naszej aglomeracji warszawskiej na dzień dzisiejszy nie spełniają unijnych wymogów procentowych. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, został również nałożony obowiązek ciążący na samorządach, który nakłada na właścicieli nieruchomości zobowiązanie przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Niemalże każdy mieszkaniec naszego miasta ma możliwość odprowadzać ścieki sanitarne do kanalizacji miejskiej, a nie do przydomowych szamb, które wpływają destrukcyjnie na środowisko, na nasze zdrowie i są po prostu nieekologiczne. Często przydomowe szamba są nieszczelne (co jest nielegalną praktyką) oraz grożą zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody, którą pijemy gdy korzystamy z własnej studni. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem bo większość bakterii chorobotwórczych, które wraz ze ściekami przedostaje się do gleby i wód podziemnych, stwarza  poważne  zagrożenie  bakteriologiczne.

Ścieki w tym czasie są w stanie pokonać znaczne odległości i skazić teren znajdujący się daleko od miejsca wypływu zanieczyszczeń. Przykładowo w żwirze w ciągu 3 miesięcy ściek może przepłynąć ok. 4 km np. do pobliskich zbiorników wodnych powodując ich zakwitanie. Zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach. Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom. Pozbawiamy w ten sposób nasze dzieci czystej i zdrowej wody, tak niezbędnej do życia. Mając na uwadze dobro nas wszystkich przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w naszym mieście zachęca mieszkańców do przyłączania się do kanalizacji miejskiej.

Skip to content