bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Postęp technologiczny w PWK

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o. od wielu lat stawia na jakość obsługi Klienta, dostarczając nowych rozwiązań technologicznych, które podnoszą komfort korzystania z naszych usług .

Zdalny odczyt wodomierzy, wymiana wodomierzy ze wsparciem systemów informatycznych oraz faktura w formie elektronicznej to tylko niektóre z nich. Jak twierdzą pracownicy wodociągów zainteresowanie e-fakturą każdego roku jest coraz większe. Liczba zainteresowanych osób stale wzrasta. Codziennie do Biura Obsługi Klienta legionowskich Wodociągów wpływa około 15 nowych  wniosków o e-fakturę. Usługa ta jest w pełni bezpłatna, a dodatkowo, co jest bardzo ważne z punktu widzenia ekologii – sprzyja ochronie środowiska.

Rozwiązanie, które szczególnie w okresie pandemii było przez wielu nowych mieszkańców doceniane,  jest zdalny odczyt wodomierzy. Klient nie musi oczekiwać wizyty inkasenta celem spisania stanu wodomierza. Wdrożony został nowy system odczytu wodomierzy „IZAR NET 2”, który usprawnia pozyskiwanie odczytów, zmniejsza koszty związane z przejazdem samochodu oraz przyspiesza wystawianie faktur. Pracownik za pomocą nowoczesnego tabletu i innowacyjnego systemu pobiera odczyty w znacznie szybszy i dokładniejszy sposób. Specjalny moduł radiowy zamontowany na wszystkich wodomierzach pozwala na zdalny odczyt z ostatniego dnia miesiąca, zawsze o tej samej godzinie. Dzięki jeszcze bardziej precyzyjnemu automatycznemu odczytowi unikamy takich sytuacji jak błędny stan licznika, czy pomyłka przy ręcznym wprowadzeniu danych. System rejestruje również wszelkie nieprawidłowości: przepływ wsteczny, wyciek wody oraz brak przyrostu wskazań.

Wprowadzamy również nowy system wymiany wodomierzy, w którym to monter jest wyposażony w drukarkę termiczną, urządzenie rejestrujące wodomierz oraz tablet do zbierania podpisu elektronicznego. Usprawnia to proces wymiany i pomaga uniknąć błędów podczas  ręcznego spisywania numeru wodomierza. Są to nowoczesne, komfortowe a także w pełni bezpieczne rozwiązania. Dzięki temu, postęp technologiczny w PWK „Legionowo” trwa nieprzerwanie pozwalając nam osiągnąć europejskie standardy najnowszej generacji.

Skip to content