bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Dobiega końca pracowity rok w PWK cz. II

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie mijający rok w PWK „Legionowo” Sp. z o. o. obfitował w wiele inwestycji nie tylko z zakresu budowy oraz wymiany sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych jak również w zakresie inwestycji kubatorwych oraz technologicznych. O tym wszystkim informowaliśmy Państwa na bieżąco w kolejnych wydaniach gazety.

Nowe inwestycje oraz prace modernizacyjne nie ominęły obiektów strategicznych takich jak pompownie ścieków, stacje uzdatniania wody i inne obiekty  wodno – kanalizacyjne. Modernizacji podległy również systemy informatycznoelektroniczne obsługujące klientów PWK oraz samo przedsiębiorstwo. Już około 4 tysiące klientów korzysta z elektronicznej formy rachunku „e-faltura”, co daje liczbę kilkunastu tysięcy Mieszkańców i jest to około połowa Mieszkańców Legionowa. Z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta korzysta już 800 Klientów. Należy podkreślić, że cyfryzacja w tym wypadku wpływa pozytywnie także na ochronę środowiska. Przedsiębiorstwo wodociągowe zmodernizowało również infrastrukturę informatyczną firmy, poprzez wymianę serwerów i macierzy informatycznych.

Nasze wodociągi miejskie mogą się także pochwalić, że jako jedni z nielicznych przedsiębiorstw w Polsce wdrożyły w pełni system zdalnego odczytu wodomierzy. Na 10075 wszystkich wodomierzy 10074 to wodomierze zdalne. Jeden mieszkaniec ma wodomierz bez nakładki radiowej. Odczyt zdalny jest o tyle wygodny, że inkasent nie musi przychodzić co miesiąc zapisując odczyt miesięczny.

Dobiega końca budowa garażu na specjalistyczne samochody asenizacyjne na terenie Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski”, o czym informujemy Państwa na bieżąco. Jest to również ważna inwestycja naszych wodociągów.

W myśl hasła „PWK DLA EKOLOGII” wodociągi zrewitalizowały u zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki, Zygmunta Krasińskiego i Jana Matejki, przy rondzie imienia Andrzeja Paszkowskiego, przyległy teren tworząc Park Kieszonkowy II.

Ekologia w przedsiębiorstwie wodociągowym to także postawienie na instalacje fotowoltaiczne. PWK Legionowo wykonało łącznie 466 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kWp. Pierwsza farma fotowoltaiczna powstała na terenie głównej siedziby PWK przy ul. Kościuszki, na terenie SUW „Piaski” oraz SUW „Łajski” i Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski”. To kolejny projekt proekologiczny legionowskich wodociągów.

Zbliżający się rok 2023 zapowiada się również pracowicie. PWK „Legionowo” Sp. z o.o.  przygotowuje kolejne inwestycje w naszym mieście.

Skip to content