bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Dobra woda z Legionowa

Komisja Europejska bez przerwy pracuje nad regulacjami mającymi jeszcze bardziej poprawić jakość wody pitnej i zwiększyć dostęp do niej w miejscach publicznych. Nowe przepisy mają też przyczynić się do ochrony środowiska i popularyzacji zachowań ekologicznych – przede wszystkim zwiększyć spożywanie wody bezpośrednio z kranu oraz zmniejszyć wykorzystanie plastiku i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Państwa członkowskie UE będą zobowiązane do zwiększenia dostępu do wody pitnej dla wszystkich obywateli, co oznacza np. instalowanie poidełek w przestrzeni publicznej, prowadzenie kampanii informacyjnych na temat jakości wody i dostęp do wody pitnej w budynkach użyteczności publicznej.

Czytając o tych planach możemy stwierdzić, że praktycznie to wszystko w Legionowie już mamy. PWK „Legionowo” od lat konsekwentnie stawia na dostęp dla Mieszkańców Legionowa do wody pitnej. Na terenie naszego Miasta w różnych punktach można ugasić pragnienie korzystając ze zdrojów ulicznych. Również dzieci i młodzież mogą spożywać zdrową oraz zdrową wodę w szkołach i przedszkolach z zainstalowanych tam poidełek.

Bardzo cieszy mnie fakt, że PWK „Legionowo” jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce zaczęło instalować zdroje uliczne. W większości krajów europejskich jest to standard od dawna. Można przypomnieć, że władze Londynu dopiero niedawno zainstalowały pierwsze poidełka. Dziś obserwujemy pewnego rodzaju modę na aktywne spędzanie czasu. Spożywanie wody dobrej jakości jest niezbędne, aby skutecznie realizować zdrowy tryb życia. Wiemy, że legionowskie zdroje i poidełka z roku na roku zdobywają coraz większe grono odbiorców – tłumaczy Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Grzegorz Gruczek.

Prezes legionowskich wodociągów ma nadzieję, że Mieszkańcy naszego Miasta wodę butelkowaną będą stopniowo zastępować kranówką. Woda z kranu jest bardzo dobrej jakości oraz co nie mniej ważne jest około 200 razy tańsza od wody butelkowanej, ma mnóstwo cennych minerałów – to wszystko sprawia, że woda z wodociągów jest po prostu bezkonkurencyjna.

W skali Europejskiej, zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej, spadek spożycia wody butelkowanej ma przyczynić się do zaoszczędzenia 600 mln euro rocznie. Mamy nadzieję, że Mieszkańcy Legionowa ze względów zdrowotnych wybiorą dobrą wodę z Legionowa.

Skip to content