bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Modernizacje Stacji Uzdatniania Wody w Legionowie

W ostatnich latach nasze trzy legionowskie Stacje Uzdatniania Wody „Jagiellońska”, „Piaski” oraz „Łajski” przechodziły kompleksowe modernizacje. Na przełomie 2022 i 2023 roku na SUW „Łajski” zakończyły się prace mające na celu zabezpieczenie układu wodociągowego przed nagłymi uderzeniami hydraulicznymi na sieci wodociągowej. Dzięki zastosowanemu nowemu urządzeniu w przypadku konieczności chwilowego wyłączenia Stacji Uzdatniania Wody, spowodowanego przerwami w dostawie energii elektrycznej od zewnętrznego dostawcy, po jej ponownym uruchomieniu zniwelowano do minimum występowanie tych uciążliwości. Zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi polega na wypełnianiu zbiornika wodą, przy jednoczesnym zachowaniu w tym zbiorniku poduszki powietrznej o określonej objętości i ciśnieniu. Prawidłowa praca układu polega na samoczynnym i automatycznym utrzymaniu w zbiorniku określonych poziomów wody i ciśnienia powietrza. Cały układ techniczny Stacji Uzdatniania Wody oprócz samego hydraulicznego zbiornika powietrznego jest wyposażony dodatkowo w elektrozawory i elementy do automatycznego sterowania pracą całego układu wodociągowego. Dzięki wdrożeniu tej nowoczesnej certyfikowanej technologii, zagwarantowane mamy jeszcze większe niż do tej pory bezpieczeństwo w zakresie nieprzerwanych dostaw wody w naszych kranach.

                Należy podkreślić, że Stacja Uzdatniania Wody „Łajski” w ostatnich latach była poddawana procesom modernizacyjnym. Stacja została wyposażona w agregat prądotwórczy, który włącza się automatycznie w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. Zamontowano nowe aeratory i filtry ze złożem filtracyjnym oraz zmodernizowano zbiorniki na wodą czystą. Pozostałe dwie Stacje Uzdatniania Wody „Jagiellońska” i „Piaski” również poddawane są procesom modernizacyjnym. Na SUW „Piaski” zakończyły się prace nad modernizacją ciągu technologicznego instalacji wodociągowej tej stacji. Modernizacje ciągu technologicznego przeszła również nieco wcześniej SUW „Jagiellońska”.

                Należy przypomnieć, że na przełomie 2017 i 2018 roku połączono wszystkie trzy stacje uzdatniania wody w jeden system, powstała tzw. „spinka wodociągowa”. Ta strategiczna inwestycja miała na celu zabezpieczenie zasilania w wodę wszystkich rejonów miasta, w przypadku ewentualnej niespodziewanej awarii jednej ze stacji. Gdyby z jakiś nieprzewidzianych powodów jedna ze stacji uzdatniania nie mogła pracować, to pozostałe stacje będą mogły przejąć jej zadania.

W 2019 roku wdrożony został systemu biomonitoringu wody służący do wczesnego ostrzegania przed nagłym zanieczyszczeniem wody pitnej w sieci wodociągowej. Najważniejszym elementem ostrzegawczym tego systemu to małże, które są bardzo czułe na najmniejsze zanieczyszczenia w wodzie. Szereg modernizacji oraz wdrożonych strategii prowadzonych przez PWK „Legionowo” na obiektach wodociągowych miał i ma na celu zapewnienie wszystkim Mieszkańcom Legionowa zapewnienie nieprzerwanych dostaw zdrowej oraz czystej wody.

Skip to content